ÄNDAMÅL

[…] Stiftelsens ändamål är att driva utbildning, kultur och miljö i den Tibetanska sfären. Stiftelsen skall verka för att Föreningens nuvarande inriktning bevaras. […] Stiftelsen äger därmed och förvaltar fastigheten Lyftsaxen 1 (The House of Tibet) med dess inventarier och ansvarar för fastighetens underhåll och skötsel. Om fastigheten enligt Stiftelsens styrelse inte längre behövs för att fullgöra Stiftelsens ändamål, kan den försäljas med ett års varsel. Eventuellt överskott vid försäljningen får brukas inom den verksamhet Stiftelsen bedriver – själv eller via Föreningen. Vid stiftelsens bildande kan konstateras att * Den ideella Föreningen – Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningen med organisationsnummer 802014-2231, driver verksamhet i The House of Tibet. * Föreningens verksamhet är inriktad på att ge stöd till ungdomar i Tibet som studerar vidare i högre utbildning samt att i Sverige bedriva studier, utbildning och information om Tibetansk kultur och Buddhistisk filosofi. Dessutom håller Föreningen viss kontakt med de skolor och hantverksskolor som Föreningen byggt i Tibet. * Sedan Stiftelsen bildats hyr Föreningen av Stiftelsen lokaler i fastigheten för att kunna genomföra sin verksamhet. Hyresavtal skrivs inledningsvis för en treårsperiod och omförhandlas därefter för nya treårsperioder. * Föreningens nuvarande fonder övergår automatiskt till Stiftelsen, vid Stiftelsens bildande, att äga och förvalta. Den årliga avkastningen (inkluderande rearesultat) av dessa fonder tillfaller Stiftelsen. Från fondernas avkastning kan i första hand Föreningen, men också andra aktörer, söka projektmedel. Intäkterna från Föreningens medlemmar hanteras av Föreningen. Föreningen kan bilda nya fonder, men bör informera Stiftelsen om detta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Katselstiftelsen
Organisationsnummer:802480-3044
Adress:
  • Vivstavarvsvägen 200
  • 122 43 Enskede
Telefonnummer:070-377 03 51
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS