ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska i första hand vara att främja utbildning för barn och ungdomar. Därutöver ska stiftelsen också kunna främja vård och omsorg om barn och ungdomar. Det ankommer på stiftelsen att besluta om vilka ändamål som ska främjas från tid till annan. Stiftelsen ska kunna lämna anslag och stödja verksamhet som bedrivs såväl i Sverige som utomlands. Stiftelsen ska kunna ta emot anslag, bidrag, donationer och andra medel från fysiska eller juridiska personer som vill stödja stiftelsens ändamål. Sådana medel ska ingå i stiftelseförmögenheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kerstin och Jan-Olov Erickssons stiftelse
Organisationsnummer:802479-0902
Adress:
  • Susanne Forsman, Carnegie Investment Bank
  • Regeringsgatan 56
  • 103 38 Stockholm
Telefonnummer:858869128
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS