ÄNDAMÅL

Fyratusen kronor utbetalas till Gotlands nation i Upsala, der den med de bästa vitsord om kunskap, flit och vandel försedde teologie eller filosofie studiosus af denna nation erhåller årligen rätan deraf såsom stipendium, men att, derest någon inom Karleskonska slägten finnes, som blifvit civis akademikus, han skall dertill ega företräde framför någon annan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karlesons stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2540
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 7500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS