ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja nedan angivna ändamål:
– Lokal idrottslig verksamhet och kulturell verksamhet på de orter styrelsen bestämmer;
– vetenskaplig forskning, utveckling och utbildning rörande skog och skogsråvara eller sådant som har direkt samband med skog och skogsråvara samt förädling av densamma;
– miljövård;
– fiske- och jaktverksamhet som kan anses utgöra allmännyttig verksamhet;
– verksamhet som driver frågor avseende:
rättshjälp för utsatta personer;
rättsliga frågor rörande skog och skogsråvara;
främjande av landsbygden såsom till exempel vägar, övrig infrastruktur, strandskydd, skolor samt näringsverksamhet;
detta ändamål får endast avse 5 % av stiftelsens verksamhet såväl avseende verksamhetens bedrivande som gynnande av ändamålet i förhållande till övriga ändamål;
– allmänt främjande av musikverksamhet, innefattande bland annat anordnande av festivaler, konserter eller liknande

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karl Hedin Stiftelse
Organisationsnummer:802482-2382
Adress:
  • Karl Hedin
  • Matsbovägen 39
  • 777 90 SMEDJEBACKEN
Telefonnummer:070-644 85 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS