ÄNDAMÅL

Att i överensstämmelse med de av framlidne ingenjören Hjalmar Kallenberg i sitt testamente av den 7 februari 1952 givna föreskrifter 1. förvalta all den egendom, som enligt nämnda testamente skall bilda ”Johan och Hjalmar Kallenbergs stiftelse”, 2. av avkastningen, sedan förvaltningskostnaderna täckts, årligen eller därest så anses lämpligt med ett eller flera års mellanrum använda medlen till stipendier för handels- och hantverksutbildning för ungdomar från Uppsala län samt till understöd åt behövande sjuka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johan och Hjalmar Kallenbergs stiftelse
Organisationsnummer:817600-1645
Adress:
  • S:t Larsgatan 8 B
  • 753 11 UPPSALA
Telefonnummer:018-604331
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS