ÄNDAMÅL

Minst 10 % av avkastningen skall läggas till kapitalet. Återstående medel är disponibel avkastning och skall utbetalas med: 20% till stiftelsen Borgarhemmet, Sundsvall, att användas till en reparationsfond eller, när denna av hemmets styrelsen anses tillräckligt stor, tillföras hemmets byggnadsfond, 20% till Borgarhemmets pensionärer, att efter styrelsens beprövande utdelas vid julhelgen till på hemmet boende mindre bemedlade åldringar, 20% till mindre bemedlade pensionärer, bosatta inom nybildade Sundsvalls kommun efter kommunsammanläggningar åren 1965 och 1974, efter till nämnden ställda och prövade ansökningar, 20% för konvalescentvård och rekreationsresor till äldre sjuka kvinnor vilka eljest ej skulle ha ekonomiska möjligheter att bekosta sådana utgifter. Utdelning sker till kvinnor bosatta inom nybildade Sundsvalls kommun efter kommunsammanläggningar åren 1965 och 1974, efter till nämnden ställda och prövade ansökningar, 10% till Gustav II Adolfsföreningen i Sundsvall förbedrivande av välgörenhet bland åldringar inom Sundsvalls kommun och företrädesvis inom Sundsvalls Gustav Adolf församling, 10% som bidrag till föreningar eller organisationer inom Sundsvallsdistriktet, som har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen B J Wesslers Donationsfond
Organisationsnummer:889201-0748
Adress:
  • SPWM Special Clients Services AB
  • Box 7785
  • 103 96 Stockholm
Telefonnummer:070-8555160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 837 409 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS