ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inom Sollentuna köping och särskilt inom Viby, företrädesvis bland barn och ungdom, i ekumenisk anda verka för kristlig uppfostran, vidmakthållande och stärkande av ett kristet och religiöst liv samt att i övrigt på olika sätt främja och understödja den religiösa evangeliska verksamheten inom nämnda köping.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Simon och Anna Rosens Minne
Organisationsnummer:814800-5492
Adress:
  • Jan Thylander
  • Folkungavägen 32 M
  • 191 50 SOLLENTUNA
Telefonnummer:070-3251425
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS