ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom utdelning av ett årligt stipendie om högst 30 000 kr per år, kallat Jim Fricks Stipendium, stödja, stimulera och belöna ett barn/ungdom som är aktivt inom Svensk Travsport. Med barn/ungdom avses en person som under det år då stipendiet delas ut fyller högst 20 år. Stipendiet får, istället för att delas ut till endast en mottagare, delas ut till två mottagare att delas lika dem emellan. Stiftelsen kan istället för att dela ut stipendiet till fysisk person enligt ovan, dela ut stipendiet till en juridisk person som organiserar verksamhet, såsom t.ex. ponnytravskola inom Sverige, där vikten av bra ledarskap och gemenskap med hästen i centrum är grundläggande faktorer. Medlemmar från familjen Frick får inte ta emot bidrag från Stiftelsen. Stipendiet kommer att delas ut en gång per år, under sommarhalvåret, med start 2021. Stiftelsen får använda såväl avkastning som kapital till utdelning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jim Fricks Stiftelse
Organisationsnummer:802481-7283
Adress:
  • Klippvägen 3
  • 193 30  Sigtuna
Telefonnummer:070-516 88 63
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS