ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja forskning inom barnmedicin vid Linköpings Universitet. Begreppet barnmedicin ska ges en bred betydelse och avser forskning avseende sjukdom och ohälsa hos barn. Ändamålet omfattar områden som exempelvis neonatologi, barncancer, barndiabetes, barnneurologi, barnortopedi och barnpsykiatri samt nu okända områden inom barnmedicin som i framtiden kan vara relevanta för forskning.Ändamålet kan främjas tex genom finansiering av anställningar vid Linköpings universitet helt eller delvis, bidrag till särskilda forskningsprojekt vid Linköpings universitet eller genom att dela ut medel på andra sätt som styrelsen finner lämpligt och som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsens medel får inte användas till projektering eller byggnation av lokaler.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning
Organisationsnummer:802481-6541
Adress:
  • Medicinska fakultetens kansli
  • att: Kjerstin Augustsson Ödman
  • 581 83 Linköping
Telefonnummer:013-282311
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:148 106 746 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS