ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte 1 a) bevara av konstnärinnan Ester Henning utförda Stiftelsen tillhöriga och framdeles tillfallande konstverk. Samma gäller även verk av likartad karaktär, skapade av andra personer. Det åligger stiftelsen att hålla samlingen tillgänglig. b) verka för att skapa en bestående samling av uttryckande konst och dokument, företrädesvis med anknytning till psykiatri. c) anordna utställningar eller på annat sätt medverka till att samlingen eller delar därav kan göras tillgänglig för allmänheten, dock med beaktande av att eventuell kopiering och eventuellt mångfaldigande skall ske med tydligt angivande av upphovsmannen. 2) Eventuellt uppkommande överksott skall användas för förvärv av konstverk utförda av Ester Henning och av andra personer, som skapat verk av samma karaktär, för utställningsverksamhet och annan med Stiftelsns ändamål förenlig verksamhet. Sett över ett tidsperspektiv av några år skall minst (åttio) 80% av den årliga avkastningen tagas i anspråk. Även kapital får helt eller delvis tagas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Janny-Lisa Clasons Stiftelse för uttryckande konst och dokument speciellt med anknytning till psykiatri
Organisationsnummer:802015-9052
Adress:
  • Christina Törnqvist
  • Konstmuséet, Skövde Kulturhus
  • 541 83 Skövde
Telefonnummer:070-512 18 68
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:226 868 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS