ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel, som Jämtkraft AB överlämnar till stiftelsen såsom de anställda tillkommande andel i Jämtkraft AB:s vinst. Denna förvaltning skall ske enligt bestämmelserna i dessa stadgar och enligt de av Jämtkraft AB i samband med överlämnande av medlen uppställda regler baserade på överenskomna beräkningsgrunder för resultatpremieåret. Stiftelsens förvaltningsuppdrag skall gälla under den tid som anges i nyss nämnda villkor. Med avseende på varje sådan särskild avsättning skall stiftelsen ha den mottagarkrets som anges i villkoren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jämtkrafts Resultatpremiestiftelse
Organisationsnummer:893201-8776
Adress:
  • Jämtkraft AB
  • Box 394
  • 831 25 Östersund
Telefonnummer:063-14 90 00
E-post:stig.hedstrom@jamtkraft.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS