ÄNDAMÅL

Stiftelsen Markoms rotekapell har till ändamål att äga och för-valta fastigheten Markoms rotekapell i Vibyggerå församling, vilken skall nyttjas för gudstjänster enligt Svenska Kyrkans ordning och för därtill anslutna verksamhet samt för övrigt tjäna bygdens folk och behov i Markoms rote.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Markoms Rotekapellstiftelse
Organisationsnummer:802425-5724
Adress:
  • Lennart Wiberg
  • Krokusvägen 11
  • 870 33 Docksta
Telefonnummer:070-211 70 62
E-post:lennartwi@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 495 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS