ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av landstingets utbildnings- och kulturnämnd efter hörande av lärarkollegiet och elevkåren vid skolan. Utdelning skall användas till förmån för elever vid skolan företrädesvis för:belöning åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit;belöning åt elev som ägnat arbete åt teater, musik, annan kulturell verksamhet eller gymnastik och idrott;stipendium för fortsatt utbildning;hjälp till elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands;studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material eller andra saker;premier till förtjänta elever att till visst belopp utdelas årligen vid kursavslutningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J.C och Seth M Kempes minnes stipendiestiftelse vid Nordviksskolan
Organisationsnummer:888000-7243
Adress:
  • Hushållningssällskapet
  • Trädgårdsgatan 7
  • 871 31 Härnösand
Telefonnummer:0611-251 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:77 192 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS