ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av landstingets utbildnings- och kulturnämnd efter hörande av lärarkollegiet och elevkåren vid skolan. Utdelning skall användas till förmån för elever vid skolan företrädesvis för: belöning åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit; belöning åt elev som ägnat arbete åt teater, musik, annan kulturell verksamhet eller gymnastik och idrott; stipendium för fortsatt utbildning; hjälp till elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands; studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material eller andra saker; premier till förtjänta elever att till visst belopp utdelas årligen vid kursavslutningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J.C och Seth M Kempes minnes stipendiestiftelse vid Nordviksskolan
Organisationsnummer:888000-7243
Adress:
  • Hushållningssällskapet
  • Kronholmsplan 1
  • 871 45 Härnösand
Telefonnummer:0611-251 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:93 657 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS