ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja expansion och löpande verksamhet för Military Order of the Collar eller Militare Ordine del Collare (MOC). Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser främjar för god näringsverksamhet inom MOC´s intressesfär. Stiftelsens ändamål är att:

-Främja MOC´s verksamhet, lokalt och internationellt.
-Främja projekt och näringsverksamheter med ädla syften med koppling till MOC.
-Främja uppstartandet och driften av ädla näringsverksamheter eller förädlingen av befintlig verksamhet med koppling till MOC.
-Främja hjälpverksamhet, företrädelsevis MOC´s stiftelser.
-Främja för insatser med utbyte mellan MOC´s verksamhetsländer.
-Främja utbildning, utveckling och forskning inom MOC och dess historia.
-Samverka med andra stiftelser, organisationer och myndigheter.
-Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
-Äga och driva egna insatser och verksamheter i enlighet med syfte och ändamål.

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen vänner till MOC
Organisationsnummer:802482-2390
Adress:
  • Högbergsgatan 27
  • 116 20 Stockholm
Telefonnummer:0761-60 22 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS