ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning för anslag till enskilda studenter samt utbildningsinstitutioner och andra institutioner, organisationer och företag som främjar stiftelsens syfte. Stiftelsen ska uppmuntra och stödja studenter att uppnå sina drömmar. Detta ska förverkligas genom att ge dem förutsättningar att få en högkvalitativ utbildning och personlig och professionell vägledning i linje med sina behov. Stiftelsens ska stödja enskilda särskilt utsatta studenter i åldersspannet ca 14 till 24 år. Studenter kan vara särskilt utsatta på grund av etnicitet, socioekonomisk bakgrund och/eller sexuell läggning. Stiftelsen ska arbeta för att utöka och förbättra utbildnings- och arbetsmöjligheterna för alla studenter. Stiftelsen kommer även långsiktigt att medverka i och driva projekt med syfte att modernisera och ompröva olika utbildningssystem, utbildningsväsen och undervisningssystem samt arbeta för en förändring av dessa. Förutom att hjälpa enskilda studenter ska stiftelsen även stödja olika typer av utbildningsinstitutioner, t ex skolor, yrkeshögskolor, högskolor och andra institutioner som verkar för satsningar för att nå en högre kvalitativ och anpassad undervisning. Stiftelsen ska även samarbeta med företag, organisationer, myndigheter och institutioner i syfte att främja och stötta stiftelsens arbete. Stiftelsen är religiöst och politiskt obunden. Den kommer att vara verksam såväl nationellt som internationellt. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen The Wozbri Foundation
Organisationsnummer:802481-7796
Adress:
  • Robert Österlind
  • Kungsgatan 93 F
  • 753 18 Uppsala
Telefonnummer:073-333 10 31
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS