ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att skapa en större helhetsbild och bättre förutsättningar för mänskligheten och planeten genom inspiration och samverkan. Detta görs genom att skapa en rörelse för mänskligheten genom en fredlig, hälsosam rörelse. Stiftelsen skall också verka för att informera, kommunicera och inspirera omkring de sju principerna för mänsklig värdighet. Stiftelsens mål är att alla människor inom 100 år känner till och inspireras att leva efter de sju principerna för mänsklig värdighet där stiftelsens ändamål är att:  Med olika medel och ny teknologi skall stiftelsen skapa ”infotainment” för att kommunicera om de sju principerna för mänsklig värdighet -våra rättigheter och skyldigheter som människor.  Arbeta för individens mognad- Skapa (och samverka) för utveckling av verktyg för individuell mognad.  Arbeta för olika organisationers mognad- Stödja verksamheter och regeringar i en mogen, respektfull dialog, genom verktyg och program.  Driva egna projekt som går i enlighet med stiftelsens syfte.  Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan bedriva näringsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen The Human Contract
Organisationsnummer:802481-9586
Adress:
  • Lindh
  • Pipersgatan 31
  • 112 28 Stockholm
Telefonnummer:073 501 99 41
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS