ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att långsiktigt och kontinuerligt främja litteratur och läsande. För detta krävs arbete och insatser för att understödja näringslivsutvecklingen liksom ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom förlagsbranschen samt att förbättra författarnas villkor. Detta uppnås genom att stötta utvalda författare och särskilt deras författarskap, gynna och väcka intresse för läsande hos allmänheten och särskilt hos barn och ungdomar samt att bidra till kunskapsöverföring i litterär form liksom forskning kring och kompetensutveckling av förlagsverksamhet där stiftelsens ändamål är att: – Främja utbildnings- och forskningsinsatser som bidrar till större hållbarhet inom förlagsbranschen, inklusive, men inte begränsat till, digitalisering av arbetsprocesser liksom produktion och spridning av digitala litterära format. – Dela ut stipendier till författare och författardrivna projekt – Dela ut tryckbidrag för publicering av litterära verk – Dela ut kampanjbidrag för att belysa viktiga ämnesområden och samhällsfrågor genom litterära projekt såsom till exempel men inte begränsat till, psykisk ohälsa, trafficking, droghandel eller mänskliga rättigheter. – Främja projekt och insatser som går i enlighet med stiftelsens syfte. – Driva egna projekt som går i enlighet med stiftelsens syfte. – Samverka med andra stiftelser och fonder såväl nationellt som internationellt. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte [.] genom att utdela anslag eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen till främjande av litteratur och läsande
Organisationsnummer:802481-8034
Adress:
  • Johannesgränd 1
  • 111 30 Stockholm
Telefonnummer:070-936 90 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS