ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att stödja företag och privatpersoner som verkar för att Parisavtalet mål uppnås för att på så sätt sträva att den globala temperaturökningen skall hållas under 2 grader samt att den stannar vid 1.5 grader så fort som är möjligt där stiftelsens ändamål är att. – Främja miljö och energibesparingar i alla dess former. – Främja projekt som verkar för en hållbar cirkulär ekonomi. – Främja forskning och utveckling av produktion av energi från icke fossila källor. – Främja forskning och utveckling rörande energilagring. – Främja forskning och projekt för att ersätta produkter skapade av fossila råvaror. – Främja utvecklingsprojekt inom LED belysning. – Dela ut stipendier till personer och organisationer med särskild betydelse inom områden som stödjer Parisavtalet. – Samverka med andra nationella och internationella stiftelser och fonder. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Tellus
Organisationsnummer:802481-9032
Adress:
  • Ebba Bååts torg 13
  • 141 51 Huddinge
Telefonnummer:072-566 36 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS