ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsens syfte är främja utbudet och efterfrågan av svenskfångad pelagisk fisk, främst från Östersjön, som producerats med beaktande av miljömässig, ekonomisk och social långsiktig hållbarhet. Insamlingsstiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser följer insamlingsstiftelsens syfte och ändamål. Insamlingsstiftelsens ändamål är att:

Främja utveckling och uppbyggnad av svenska försörjningskedjor, eller del av dessa, i enlighet med syfte eller något av övriga ändamål.
Främja folkhälsan genom en ökad konsumtion baserad på pelagisk fisk, i enlighet med syfte eller något av övriga ändamål. I detta ingår även att arbeta för livsmedelsberedskapen i lägen av till exempel kris eller krigssituationer.
Främja forskning, innovationer eller annan utveckling som fokuserar på ett bättre nyttjande av fiskeresursen i hela eller delar av försörjningskedjorna samt bidra till produktutveckling och infrastruktur i hela kedjorna eller del därav.
Främja insatser som ämnar att ge information om pelagisk fisk, fiske och beredning. Informationen kan exempelvis inkludera uppgifter om fiskets bedrivande, fiskens näringsinnehåll, miljögifter, fiskets klimatpåverkan och andra faktorer av intresse för konsument och allmänhet. Insatserna kan även inbegripa ren marknadsföring.
Främja insatser som ämnar skapa ett klimat- och miljösmartare fiske och försörjningskedja samt bidra till insatser för näringsupptag för att på så vis minska övergödningen.
Främja insatser som syftar till att reducera innehållet av miljögifter i pelagisk fisk och produkter av pelagisk fisk för konsumtion eller annat ändamål.
Främja annan utbildning, utveckling, innovation och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
Främja samverkan och samarbete inom sektorn i avsikt att uppnå insamlingsstiftelsens syfte
Sida 2 av 5
och ändamål samt samverka med andra stiftelser, organisationer och myndigheter.
Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
Äga och driva egna insatser och verksamheter i enlighet med syfte och ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Swedish Pelagic Foundation
Organisationsnummer:802482-2481
Adress:
  • Fiskebäckshamn 32
  • 426 58 Västra Frölunda
Telefonnummer:0725-808186
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS