ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bidra till jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS främst personer med utvecklingsstörning i form av intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd.

Stiftelsen skall bedriva omsorgsverksamhet i egen regi eller genom helägda aktiebolag. Eventuellt överskott ska investeras i den verksamhet stiftelsen bedriver i egen eller sina helägda bolags regi eller i utvecklingen av nya verksamhetsgrenar.

Stiftelsen får dock även ekonomiskt stödja projekt och andra verksamheter med ändamål att främja goda levnadsvillkor främst för tidigare nämnda personkrets.

Stiftelsen skall inledningsvis genom ett eller flera helägda bolag bedriva omsorgsverksamhet enligt LSS § 9:9-10 (bostad med särskild service och daglig verksamhet) främst för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd.

Andra insatser enligt LSS och ytterligare verksamheter riktade till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd (t ex korttidsboende och skola) kan också bedrivas av stiftelsen direkt eller indirekt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Autism Alliansen
Organisationsnummer:802482-2523
Adress:
  • Kristofer Erlandsson
  • Hornsgatan 32 B
  • 118 20 Stockholm
Telefonnummer:070-884 14 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS