ÄNDAMÅL

Af ränteafkastningen äger min broder Gustaf Fredrik Åhrberg, så länge han lefver, och efter hans död hans hustru Ebba Åhrberg, född Ekermann, så länge hon lefver, årligen uppbära ettusen /1.000/ kronor. Likaledes äger min syster Öfverstinnan Selma Johanna Meurling, så länge hon lefver, årligen uppbära ettusen /1.000/ kronor.

Skulle något år räntan understiga 2.000 kronor minskas utdelningen lika för de båda parterna.

Då genom någon af räntetagarnas död, ränteafkastningen blir för utdelning disponibel, äga min systerson Ingeniör Carl Henrik Meurling och de tre äldsta af mina brorsbarn eller dessa sednares afkomlingar bestämma till hvilken eller hvilka medlemmar tillhörande dessa grenar af familjen Åhrberg den odisponerade ränteafkastningen skall utdelas.

Till familjen Åhrberg räknas, utom de som bära namnet, de som genom giftermål ingått i annan familj samt deras barn och barnbarn. Och äga dessa personer att i följd av ålderdom, klenhet eller sjukdom samt för uppfostran eller annan förekommande orsak uppbära lämpligt underhåll. Vad som af räntan ej utgår lägges till kapitalet. Om ifrågavarande grenar af familjen Åhrberg utdö, tillfaller det deponerade beloppet någon förening för understöd till äldre bildade personer, och bestämma derom Stockholms Stadsfullmäktige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Helena Charlotta Åhrbergs släktstiftelse
Organisationsnummer:102016-2168
Adress:
  • Handelsbanken, Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-7011000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS