ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsens ändamål är att stärka ett självständigt och demokratiskt Ukraina och att förbättra hälsa och levnadsvillkor för dess befolkning.

Insamlingsstiftelsens ändamål ska förverkligas genom att stödja projekt inom följande områden:
– sjukvård, rehabilitering, psykologiskt stöd och andra former av stödinsatser till veteraner och civilbefolkning i Ukraina
– psykosocialt stöd och andra former av stödinsatser till volontärer.

Därutöver får insamlingsstiftelsen stödja projekt i Ukraina även inom följande områden:
– utbildning för barn och vuxna
– demokrati och mänskliga rättigheter
– andra samhällsnyttiga områden som uppfyller insamlingsstiftelsens ändamål.

Vidare får insamlingsstiftelsen lämna stipendier till forskning i vetenskapliga ämnesområden med anknytning till stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina
Organisationsnummer:802482-2572
Adress:
  • Lugna vägen 12
  • 443 40 GrÃ¥bo
Telefonnummer:0763-192806
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS