ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsens syfte är att främja utvecklingen för människan och mänskligheten i stort, även djur, utifrån ett hälsoperspektiv. Insamlingsstiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser utvecklar, innoverar eller på annat sätt påverkar människors hälsa, gärna med cirkulär ekonomi och hållbarhet i åtanke. Insamlingsstiftelsens ändamål är att:

– Främja utbildning, utveckling, innovation och forskning i enlighet med insamlingsstiftelsens syfte.
– Främja insatser som gynnar människors och/eller djurs hälsa, främst insatser som inkluderar cirkulär ekonomi eller hållbarhet.
– Främja digitala plattformar eller mötesplatser som är till gagn för utvecklandet av en bättre hälsa för människa och djur.
– Främja personer, innovationer eller entreprenörer vars strävan är förenlig med insamlingsstiftelsens syfte.
– Samverka med andra stiftelser, organisationer och myndigheter.
– Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
– Äga och driva egna insatser och verksamheter i enlighet med syfte och ändamål.

Insamlingsstiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar insamlingsstiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Olofs Dals Innovation
Organisationsnummer:802482-2531
Adress:
  • Olofsdalsvägen 16
  • 302 41 Halmstad
Telefonnummer:0708-720653
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS