ÄNDAMÅL

/./ ekonomiskt främja aktiviteter som direkt eller indirekt främjar och ökar intresset för detta vårt världsarv, vattnet /./

Både kapitalet och dess avkastning får användas fritt för att dela ut pengar till det bestämda ändamålet. Under stiftelsens fem första år får endast en femtedel av det ursprungliga kapitalet användas varje år.

Stiftelsen har till ändamål att:
a) att verka för en värld i samverkan för ett välmående och hållbart världsvatten.
b) att skapa och generera konkret och resultatinriktad samverkan och kommunikation till förmån för vårt världsvatten samt vara en inspirationskälla ör kommande generationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen One Water
Organisationsnummer:802482-2580
Adress:
  • Frihamnsgatan 27, 3 trappor
  • 115 56 Stockholm
Telefonnummer:070-7490085
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS