ÄNDAMÅL

Ändamålet med stiftelsen är att insamla medel för att främja forskning om barn/elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om barn/elever med långvarig problematisk skolfrånvaro genom att lämna bidrag till forskning, utveckling och insatser till särskilt utbildningsstöd för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och elever med långvarig problematisk skolfrånvaro och genom att informera allmänheten om forskning, utveckling och insatser till särskilt utbildningsstöd inom ovanstående områden. Stiftelsen skall främja forskare, lärare, institutioner, stiftelser, företag, utbildningsanordnare och organisationer som verkar inom forskning, utveckling och insatser till särskilt utbildningsstöd för barn/elever inom nedanstående områden: – Utbildning för barn/elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – Utbildning för barn/elever med långvarig problematisk skolfrånvaro – Insatser som möjliggör att barn/elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och eller med långvarig problematisk skolfrånvaro ska inkluderas i samhället – Insatser för att förhindra att barn/elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och eller med långvarig problematisk skolfrånvaro ska komma i utanförskap (utbildning, ekonomiskt, socialt, psykologiskt) – Att barn/elever med autism, ADD och ADHD eller därmed jämförbar funktionsnedsättning når så långt som möjligt i sin utbildning Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen skall för att främja stiftelsens ändamål och syfte bedriva insamlingsverksamhet bland allmänheten, stiftelser, fonder och aktörer i samhället.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Skolbarnfonden särskilt stöd
Organisationsnummer:802481-7531
Adress:
  • Learnox
  • Teknikringen 35, KTH Campus
  • 114 28  Stockholm
Telefonnummer:08-231711
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS