ÄNDAMÅL

Stiftelsen verkar ekumeniskt både i Sverige och internationellt. Stiftelsens ändamål är att stödja och främja arbete för att: a. Sprida budskapet om Jesus Kristus till persisktalande personer i Mellanöstern, Europa och resten av världen, samt att ge undervisning till troende. b. Utrusta och uppmuntra kristna att personligen betjäna och evangelisera andra. c. Förbereda kristna som lever i hotade eller instabila områden att möte och utstå lidande och förföljelse. d. Stödja pastorer, evangelister, församlingar och hemgrupper med undervisning och resurser, samt ge dem ekonomiskt stöd. e. Plantera församlingar bland persisktalande personer runt om i världen. f. Undervisa, informera och medvetandegöra kristna och andra intresserade personer runt om i världen om situationen i persisktalande länder och diasporan, med hjälp av sociala medier, media och möten. g. Mobilisera kristna i den fria världen till att be, stödja och betjäna persisktalande personer runt om i världen. Minst 80 % av de medel som inkommer till stiftelsen måste användas till stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Shabakeh7 Sweden
Organisationsnummer:802482-1418
Adress:
  • Niloofar Klinga
  • Åkerbyvägen 254
  • 18738 Täby
Telefonnummer:073-0278823
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS