ÄNDAMÅL

Stiftelsen har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att genom anordnande av företrädesvis idrottsevenemang och andra insamlingsaktioner samla in medel i form av anmälningsavgifter och donationer för att uteslutande eller så gott som uteslutande: – främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdomar; – främja hälsa, social välfärd och integration, jämställdhet samt respekt för varje människas värde; – främja humanitära ändamål och hjälpverksamhet för behövande; – främja sport-, idrotts- och föreningsverksamhet. Medel som flyter in till stiftelsen ska fördelas mellan de ovan angivna ändamålen i enlighet med vad stiftelsen på förhand offentliggjort inför ett evenemang eller en insamlingsaktion. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Slag för Hjältar
Organisationsnummer:802481-1112
Adress:
  • Bengt Wehlin
  • Rååvägen 39
  • 252 70 Råå
Telefonnummer:070-330 43 99
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS