ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att verka för ett hälsosamt hav och vatten samt en hållbar fiske- och vattenbruksindustri. Ändamålet inbegriper bl.a. att främja samarbete och informationsutbyte bland aktörer i fiskeriindustrin (företag, regeringar, NGOs, m.m.) och att arbeta med de frågor och utmaningar som definieras i samarbetet mellan dessa aktörer. Stiftelsen ska också främja forskning relevant för ändamålet samt förhindra så kallat IUU-fiske (fiske som är ”Illegal, Unreported och Unregulated”) och de slavliknande arbetsförhållanden som förknippas med sådan verksamhet. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att stödja, stimulera och belöna forskning och utbildning inom området. Stiftelsen ska också uppfylla sitt ändamål genom stöd, stimulans och belöning av projekt i offentlig eller privat regi vars ändamål överensstämmer med stiftelsens. Stiftelsen får lämna stöd på eget initiativ eller efter ansökan enligt regler som styrelsen fastställer. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att i egen regi exempelvis bedriva forskning, utbildning, anordna workshops eller i övrigt verksamhet som har till syfte att främja ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen SeaBOS
Organisationsnummer:802481-2219
Adress:
  • Stockholm University
  • Kräftriket 2B
  • 104 05  Stockholm
Telefonnummer:08-6747664
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS