ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja forskning, utbildning och utveckling av nya medicintekniska produkter och behandlingsmetoder. Stiftelsen avser att stödja individer, institutioner och företag som i sin bidrar till att öka förståelsen för hur man på olika sätt kan behandla individer som lider av svårbehandlade sjukdomar och där stiftelsens ändamål är att: – Främja projekt som har betydelse för svårbehandlade sjukdomar. – Främja produktutveckling av nya medicintekniska produkter. – Dela ut stipendium till personer och företag som har betytt mycket inom för framtagandet av nya medicintekniska produkter. – Driva egna projekt som går i enlighet med stiftelsens syfte. – Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Sapiens Shield
Organisationsnummer:802481-9313
Adress:
  • Högalidsgatan 30
  • 117 30 Stockholm
Telefonnummer:070-050 86 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS