ÄNDAMÅL

Stiftelsen syfte är att stödja interventioner med bestående effekter som med hjälp av naturen och med fokus på hjälp till självhjälp verkar för att stärka personer med psykisk ohälsa. Stiftelsen skall verka såväl inom som utom Sverige och ämnar stödja personer och organisationer. Stiftelsens ändamål är att:

Främja skapandet av en ny hälsovård med uppgift att erbjuda deltagare med psykisk ohälsa högkvalitativ behandling av medicinskt utbildad och legitimerad personal i en dokumenterat ändamålsenlig naturmiljö där såväl övrig personal som i vården deltagande djur uppfyller alla de utbildnings- och kompetenskrav som kan ställas.
Främja löpande analys av vilka specifika behovsgrupper som kan omfattas av insatser enligt ändamål 1 men inledningsvis gäller hotande eller konstaterat utmattningssyndrom.
Främja projekt med inriktning att vinna eller åter vinna hälsa till ett meningsfullt och självständigt liv.
Förbättra hälsa och om möjligt få eller återfå sin arbetsförmåga för att kunna vara kvar i eller kunna återgå till tidigare arbete alternativt kunna söka nytt arbete eller inleda studier med sikte på arbete.
Främja projekt med inriktning på medicinskt naturunderstödd terapi.
Främja projekt med utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
Främja ökad mångfald i mikrobiom med naturens hjälp.
Främja samverkan med regioner, myndigheter och ideella organisationer.
Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.
Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Natur och hälsa
Organisationsnummer:802481-3795
Adress:
  • Ulf HallgÃ¥rde
  • BÃ¥tbyggarevägen 3
  • 263 61 Viken
Telefonnummer:0706-258584
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS