ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att vara ett forum för utveckling där stiftelsen stödjer människors växande i samspel med andra. Stiftelsen ämnar främja personer och organisationer vars insatser ger en känsla av sammanhang i ett hälsofrämjande perspektiv med öppenhet och nyfikenhet på olika livshållningar. Stiftelsens ändamål är att:

– Främja insatser som fokuserar på samspel inom områden så som människa, natur, teknik, djur, kultur och miljö.
– Främja habiliterande och behandlande insatser.
– Främja växande för personer med såväl synliga som osynliga funktionsvariationer/handikapp.
– Främja verksamheter och personer som med osjälviskt syfte arbetar med att göra gott för människor, natur och djur.
– Främja kristen själavård.
– Främja fysiska och digitala mötesplatser som bidrar till stiftelsens syfte och ändamål.
– Främja utbildning och forskning och innovation i enlighet med syfte och ändamål.
– Samverka med andra stiftelser, fonder och näringsliv inom och utom Sverige.
– Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
– Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.
– Främja mentorskapande projekt.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen forum växa
Organisationsnummer:802481-9594
Adress:
  • Ingrid Edgardh
  • Torsholma 29
  • 186 95 Vallentuna
Telefonnummer:0703-33 92 91
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS