ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till privatpersoner för IVF behandling. Bidrag kan ges till kvinnor och män över 25 år, för att kunna erhålla bidrag krävs intyg av kvinnoklinik, landsting alt fertilitetsklinik om behov av IVF behandling. Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning ges för ändamålet. Stöd kan antingen utgå som penningbidrag eller att stiftelsen överlämnar gåva.Inte bara avkastningen utan även stiftelsens kapital må, vid ett eller flera tillfällen, utdelas till uppfyllande av stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för IVF
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 609 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS