ÄNDAMÅL

Främja unga kvinnors i Republiken Kongo och Demokratiska Republiken Kongo, utbildning och därigenom bidra till att de själva kan förbättra sina och sina familjers livsvillkor. Vidare skall Fondation Dona Ana bidra till medvetandegörande av stipendiater så att dessa kan hävda sina rättigheter, bli medvetna medborgare i sina respektive samhällen och få tillträde till olika samhällsarenor samt i övriga agera för att förändra mekanismer som ligger bakom förtyck, diskriminering och fattigdom, samt starta projekt inom jämställdhet och demokratifrågor. Ekonomiskt stöd ges i form av stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Fondation Dona Ana
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS