ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att utveckla, främja och bevara kulturen inom Halmstad och övriga Halland för att göra området mer attraktivt. Stiftelsen ämnar att få området att växa och bli mer integrerande, tillåtande och tillgängligt för alla där stiftelsens huvudsakliga ändamål är: – Främja insatser som är betydelsefulla för kulturutvecklingen i Halmstad och Halland. – Stödja personer, företag och organisationer vars syfte är att få staden att växa och bli mer attraktiv. – Stödja aktörer inom underhållning och turistbranschen för att genom kulturen, främja, bevara och verka för ett integrerande, tillåtande och tillgängligt Halmstad och Halland för alla. – Stödja projekt som ämnar rusta upp och utveckla lokaler eller på annat sätt skapa mötesplatser som främjar kulturutvecklingen i området. – Årligen utdela stipendium för entreprenöriella insatser enligt stiftelsens ändamål. – Främja samverkan mellan stiftelser nationellt och internationellt. – Stödja initiativ till utbildning inom ovan ändamål. För att sprida detta kommer stiftelsen att anordna arrangemang och seminarier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Halmstad Live
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS