ÄNDAMÅL

Skall verka för att människor över hela världen skall få stöd i olika former att starta och driva hållbara projekt och verksamheter, samt verka för att sprida goda idéer, s.k. Best Practices över världen.Stiftelsen skall verka för att möjliggöra aktiviteter som ämnar uppfylla stiftelsens syfte enligt §.4.Dessa aktiviteter skall omfatta, men behöver inte inskränka sig till, följande:1. Bevilja stipendier för att möjliggöra utbildning och hjälpverksamhet i utvecklingsländer i syfte att främja socialt orienterat entreprenörskap. 2. Dela ut ett årligt internationellt pris till den eller de personer som stiftelsen anser har främjat eller uppvisat entreprenörskap på ett föredömligt sätt. 3. Drift och underhåll av webbplatsen Entrepreneurs Without Borders, www.ewb.world

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Entrepreneurs Without Borders
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 126 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS