ÄNDAMÅL

Bedriva självständig, granskande journalistik och sprida kunskap om den våldsbejakande/radikala islamistiska miljön, ur ett i huvudsak svenskt perspektiv. Målet är att skapa en djupare insikt och förståelse i samhället för hur den våldsbejakande/radikala islamistiska miljön fungerar och tar sig uttryck.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Doku
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:121 398 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS