ÄNDAMÅL

Att samla in medel för att initiera och bekosta forskning samt kunskapsutveckling inom området brandsäkerhet.Insamlingsstiftelsen ska i huvudsaka) själv eller i samverkan med andra bidra till, initiera och/eller bekosta forskning och kunskapsutveckling för att minska påverkan av de negativa samhällseffekterna av bränder ochb) sprida och tillgängliggöra resultat av denna forskning och kunskapsutveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Brandforsk
Adress:
  • Box 472 44
  • 100 74 Stockholm
Telefonnummer:08-588 474 14
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS