ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha som ändamål att minst årligen lämna anslag till barn i Sverige som saknar ekonomiska förutsättningar att utveckla sin talang och sina ambitioner inom främst det idrottsliga eller kulturella området. Främjandet kan till exempel ske genom att anslag lämnas för att bidra till direkta kostnader i form av resor, material, termins- eller föreningsavgifter. Med barn förstås den som ännu inte fyllt 18 vid ansökningstidens utgång respektive utdelningsår.Främjandet av stiftelsens ändamål kan ske direkt genom egen verksamhet eller indirekt genom främjande av annan organisations verksamhet inom Sverige. I det fall Stiftelsen främjar sitt ändamål indirekt genom en annan organisation får de totala anslagen i denna del uppgå till maximalt 40 % av tillgängligt utdelningsbara medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar
Adress:
  • Box 136
  • Gustavslundsvägen 159
  • 167 51 Bromma
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS