ÄNDAMÅL

Stiftaren avser genom bildandet av denna stiftelse, att accelerera en hållbar utveckling som bedrivs i linje med de globala mål, Agenda 2030, som antogs av FN år 2015 och stimulera till ett skapande och samskapande av en sådan hållbar utveckling. Stiftelsens medel ska användas för att stötta initiativ för hållbar utveckling som har ett holistiskt perspektiv (inkluderar sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter) och som bidrar till en bättre värld på ett sätt som ger väsentliga och påvisbara effekter. Stödet till initiativen kan ges finansiellt och i annan form. Stiftelsen prioriterar initiativ som bygger på gränsöverskridande samverkan, mellan discipliner, samhällssektorer, generationer samt mellan aktörer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Initiativen kan bedrivas både i Sverige och internationellt. Stiftelsen kan även driva egna initiativ. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation
Organisationsnummer:802480-7409
Adress:
  • IM Office
  • Vasagatan 36, 5 tr
  • 111 20 Stockholm
Telefonnummer:076-555 74 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS