ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att bidra till en sund och fredlig värld där människor relaterar till varandra utan att skada sig själv eller andra. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser syftar till att utveckla människors förmåga att söka sina egna svar och att leva sin sanning utifrån principen att inte skada någon levande varelse. Stiftelsens ändamål är att:

– Främja insatser som utveckla metoder, verktyg eller liknande i enlighet med syfte och ändamål, gärna inom autentisk kommunikation och självinsikt.
– Främja insatser för att skapa event, scenframställan, workshops eller liknande som ämnar lyfta ämnen i enlighet med stiftelsens syfte eller övriga ändamål.
– Främja insatser som riktar sig mot att förebygga våld och andra övergrepp, företrädesvis våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
– Främja insatser som riktar sig mot att stödja och stärka barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna som har erfarenheter av våld och andra övergrepp.
– Främja inköp och drift av fastigheter som används till korttidsboende eller till annat som är i enlighet med stiftelsens syfte eller övriga ändamål.
– Främja insatser inom personlig utveckling, relationell utveckling, kommunikation eller liknande med fördel i en kreativ miljö.
– Främja insatser som skapar stödjourer, kompetenscenter eller liknande främst inom områden som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, personlig utveckling samt autentisk och kontaktskapande kommunikation.
– Främja utbildning, utveckling, innovation och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
– Samverka med andra stiftelser, organisationer och myndigheter.
– Äga och driva egna insatser och verksamheter i enlighet med syfte och ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Ahimsa
Organisationsnummer:802482-2184
Adress:
  • Lerstigen 2
  • 61341 Ã–XELÖSUND
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS