ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska vara att genom bidrag främja socialt och hållbart entreprenörskap och hållbar social utveckling; att bedriva opinion, öka kunskapen om socialt entreprenörskap, cirkulär ekonomi, rent vatten, förnybar energiframställning, cirkulär livsmedelsproduktion, samt att förbättra metoder och processer som leder fram till ökat fysiskt och psykiskt välmående och som ett led däri främja sådan utbildning och vetenskaplig forskning inom detta område.

Stiftelsens syfte skall vara att med pengar som inflyter efter upprop av undertecknad stiftare, medel som skall utgöra en självständig förmögenhet, förverkliga Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen AHIMSA Foundation
Organisationsnummer:802482-2499
Adress:
  • Box 24267
  • 104 51 Stockholm
Telefonnummer:0739-96 36 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS