ÄNDAMÅL

[Att primärt hjälpa ungdomar och unga människor till studier i Kenya, med företräde för de som bor i Kabondo, Homa Bay County.][Stiftelsens ändamål är primärt att främja utbildning av ungdomar efter grundskolan. Såväl gymnasie- och universitetsstudier, som andra utbildningar och även sådana med praktisk inriktning kan komma ifråga. Vid stiftelsens bildande omfattas grundskolan av årskurs 1-8. Ungdomarna som går ut grundskolan är då 15-16 år gamla. De ungdomar som får stipendier från stiftelsen ska helst bo kvar hemma hos sin familj under gymnasietiden.Stiftelsen ska tillgodose sitt ändamål genom att ge:a) stipendier till enskilda elever för att bekosta skolavgift, böcker och annan utrustning som skolan kräver, ev. mattillägg och annat som krävs för att ungdomarna ska kunna gå i skolan.b) bidrag till Ideella organisationer som verkar för ungdomar och unga människors studier och utbildning.Vid stiftelsens bildande uppfyller nedanstående organisationers verksamhet stiftarens önskan och vilja. Det hindrar dock inte att bidrag ges till andra organisationer som har liknande verksamhetsområde som dessa organisationer. -House of Rescue CBO-Karopa CBO]

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingrid Ödmans Kenyastiftelse
Organisationsnummer:802480-8050
Adress:
  • Östermalmsgatan 75
  • 114 50 Stockholm
Telefonnummer:727475574
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS