ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja den akademiska sångtraditionen, det vill säga den sångform som traditionellt utövats inom studentlivet, såsom vid högskolor och universitet. Syftet är att utveckla, sprida och hålla liv i dessa gamla traditioner. Ändamålet kan med fördel uppfyllas genom utdelande av ett eller flera stipendier till begåvade studentsångare respektive sångerskor, för att ge dem möjlighet att förkovra och utveckla sin sångarkonst med anknytning till den äldre musiktraditionen inom studentlivet. Ändamålet kan även främjas genom att stödja och/eller bedriva annan verksamhet, exempelvis arrangemang med anknytning till nu nämnda sångtradition.För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för kostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar. I undantagsfall får Stiftelsen, efter särskilt beslut av Förvaltaren, även använda realiserade vinster för att uppfylla sitt ändamål. Som riktlinje bör gälla att viss kapitalisering av medel om möjligt ska ske årligen, för att trygga donationskapitalet och skapa förutsättningar för tillväxt av detsamma. Förvaltaren ska årligen fastställa det belopp som får tas i anspråk för tillgodoseende av stiftelsens ändamål med beaktande av ovanstående.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Inga och Björn Beronius Minnesstiftelse
Organisationsnummer:802480-9660
Adress:
  • Handelsbankens Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS