ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska vara att stödja ungdomsishockeyn i Rögle BK ekonomiskt och inspirera spelare i Rögle BK till fortsatt utveckling.
Stiftelsen ska årligen, minst till och mcd år 2030, skänka en summa om SEK 100 000 till ungdomsverksamheten i Rögle BK.
Stiftelsen ska årligen, minst till och med år 2050, dela ut priset Granitpucken och en summa om SEK
50 000 till en spelare i Rögle BK:s seniorlag for herrar”
Stiftelsen ska, om och när Rögle BK har ett seniorlag för damer som nått en enligt styrelsen godtagbar
nivå i seriesystemet. dela ut priset Diamantpucken, och en summa som motsvarar prissumman för
Granitpucken. Det är upp till styrelsen att besluta när Diamantpucken och prissumman ska börja delas
ut. Utdelning ska därefter ske årligen, minst till och med år 2050.
Efter beslut av styrelsen kan summorna som nämns ovan justeras uppåt, i den mån det är skäligt och
försvarligt med hänsyn till summan av de medel som förvaltas i stiftelsen.
Stiftelsen ska även stå för kostnaderna för att underhålla den så kallade Röglestatyn vid Rynegården i Ängelholm.
I den mån stiftelsens medel överstiger summan av ovan nämnda åtaganden kan styrelsen besluta att
utöka stödet till Rögle BK, eller till annan förening eller person som bidrar till att främja idrott eller
kultur inom Ängelholms- eller Örkelljungaområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Inga och Rune Brännborns Stiftelse
Organisationsnummer:802482-2556
Adress:
  • Peter Axelsson
  • Rösträttsgatan 32
  • 227 60 Lund
Telefonnummer:0708770912
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS