ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja psykisk hälsa. Särskild vikt ska läggas på att fånga upp risker och stärka skyddsfaktorer för barn och unga. Stiftelsen ska arbeta gränslöst och får främja sitt ändamål såväl nationellt som internationellt.

Stiftelsen kan verka för sitt ändamål genom att stödja initiativ från enskilda, verksamheter eller organisationer, över alla samhällssektorer och målgrupper, som genomförs med fokus på psykisk hälsa. Stiftelsen kan även bedriva verksamhet i egen regi, eller tillsammans med andra aktörer.

Stiftelsen får även främja sitt ändamål genom att ge stöd till forskningsprojekt inom området psykisk hälsa. Stiftelsen får också främja ändamålet genom ekonomiskt stöd till annan organisation som i sin tur främjar samma ändamål. Stiftelsen får bedriva verksamhet i dotterbolag och/eller äga andelar i såväl noterade som onoterade företag.

Stiftelsen får främja sitt ändamål med det ursprungliga stiftelsekapitalet samt med medel som erhålls genom gåvor, bidrag eller på annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem ska, sedan administrationskostnader täckts och skälig andel eventuellt fonderats, användas för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ing-Marie Wieselgrens stiftelse för psykisk hälsa
Organisationsnummer:802482-2473
Adress:
  • Ingela Larsen
  • Öbolandet, Svartviks GÃ¥rd 2
  • 61931 TROSA
Telefonnummer:073-66 58 999
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS