ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja utbildning och medicinsk forskning i Sverige.

Anslag skall kunna ges till forskningsgrupper, institutioner, organisationer eller liknande i Sverige och utomlands. Anslag skall också kunna ges till fysiska personer i form av stipendier.

För utdelning får användas dels stiftelsens årliga avkastning i form av räntor och utdelningar efter avdrag för stiftelsens kostnader samt nettovärdet av de vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar. Efter särskilt beslut av styrelsen får även viss del av det bundna kapitalet användas för utdelning, dock är det stiftarens önskan att stiftelsen skall fortleva i minst 25 år.

Skulle det när 25 år har förflutit finnas kapital kvar i stiftelsen är det stiftarnas önskan att återstående kapital överlåts till annan stiftelse eller organisation med liknande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Guldbyxan, Ulla och Stanley Sandins stiftelse för medicinsk utbildning och forskning
Organisationsnummer:802482-2333
Adress:
  • Carnegie Investment Bank AB
  • 103 38 Stockholm
Telefonnummer:08-588 691 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS