ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakliga ändamål att i Sverige främja och stödja barn, ungdomar och barnfamiljer i social, ekonomisk eller annan utsatthet. Stiftelsen har också till ändamål att i Sverige främja och stödja barn, ungdomar och barnfamiljer i behov av vård eller omsorg eller som är i kris eller drabbats av någon form av katastrof eller personlig olycka. Stiftelsen har vidare till ändamål att i Sverige främja och stödja åtgärder som syftar till att förebygga och motverka social, ekonomisk eller annan utsatthet eller andra missförhållanden hos barn och ungdomar. Stiftelsen ska vidare främja och stödja åtgärder till förmån för barn och ungdomars hälsa och välmående. Stiftelsen även till ändamål att främja och stödja åtgärder som bidrar till att öka allmänhetens kunskap och förståelse för de svåra förhållanden som många barn, ungdomar och barnfamiljer i Sverige lever under och de insatser som behövs för att motverka och förebygga social, ekonomisk och annan utsatthet hos barn, ungdomar och barnfamiljer i Sverige. Stiftelsens ändamål må även tillgodoses genom ekonomiska bidrag till institutioner, förvaltningar, stiftelser, organisationer, bolag, föreningar, privata initiativ och andra för främjande och stöd genom deras försorg av ovan angivna ändamål. Stiftelsen kan vidare tillgodose ändamålet genom förmedling av mat, kläder eller andra förnödenheter eller nödvändigheter. Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.

VARNING – VARNING –  VARNING!

Stiftelsen har samlat in mer än 40 miljoner kr sedan 2016 och skall, för att att vara en skattebefriad stiftelse dela ut minst 80% av avkastningen och hur stor den är framgår inte. Var EXTRA försiktig om du avser att stödja denna organisation.

Hur stora tillgångar stiftelsen har framgår heller inte. Det verkar som om gåvorna går direkt till ett Telemarketingföretag i Örebro som heter Koncepta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Giving People Barnstiftelse
Organisationsnummer:802480-1030
Adress:
  • Kompanigatan 4
  • 211 35 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS