ÄNDAMÅL

Räntan och kapitalet skall i poster om 5 000 kr utdelas åt i första hand behövande köpmän eller biträden, som är kända för nykterhet och redbar vandel, men dock kommit på obestånd, men skall de från barndomen vara uppfostrade i specerihandel och tillhört Falköpings stads samhälle i minst tio år samt åt i andra hand behövande köpmän och biträden, som är kända för nykterhet och redbar vandel men skall de tillhöra Falköpings stads samhälle.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan Halléns understödsfond för behövande köpmän
Organisationsnummer:802480-2574
Adress:
  • Falköpings kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 521 81 Falköping
Telefonnummer:0515-885000
E-post:Sara.cronholm@falkoping.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:464 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS