ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål – Lämna bidrag till behövande personer som är folkbokförda inom Stockholms stift. – Lämna bidrag till ideella, icke kommersiella organisationer som bedriver hjälpverksamhet bland behövande personer inom Stockholms stift. Exempel på sådana organisationer är Stadsmissionen och Svenska kyrkan inom ramen för församlingarnas diakonala uppgift. med behövande avses ekonomiskt behövande. Syftet med bidragsgivningen är att höja mottagarens ekonomiska standard till en godtagbar nivå eller betala en nödvändig kostnad av tillfällig natur som t ex inköp av glasögon eller betalning av tandläkarräkning eller dylikt. – Lämna bidrag till vård och uppfostran av barn. Bidrag får inte lämnas till verksamhet med övervägande religiös, politisk eller idrottslig inriktning. – Lämna bidrag för undervisning och utbildning. Syftet är att utbildningen i första hand ska komma bidragstagaren själv till nytta.

Birgitta Ödmark

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Vasagården
Organisationsnummer:802426-4932
Adress:
  • Stockholms stift
  • Box 16306
  • 103 25 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50894000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS