ÄNDAMÅL

Friherre Gustaf Armfelts stipendiestiftelse för släkten Armfelt skall, sedan 1/20 av avkastningen lagts till kapitalet, av återstoden därav utdelas stipendier till medlem eller medlemmar av / manliga eller kvinnliga / av friherrliga ätten Armfelt (Hunnerstad-grenen), varvid följande skall gälla: a) Inget hinder möter, att understöd upprepade gånger tilldelas samma person b) Kvinnlig ättemedlem, som gift sig med man av annan släkt, kan uppbära understöd, likväl så, att behövande ättemedlem, som bär namnet äger företräde c) Utdelas understöd till studerande/manlig eller kvinnlig ättemedlem/ äger den, som studerar latin eller avlagt maturitetsexamen på latinlinjen företräde d) Utslocknar nu nämnda ättegren på både mans och kvinnosidan, skall den till stipendier anslagna delen av avkastningen därefter utdelas som understöd till fattiga katolska barn, i synnerhet faders- och moderlösa sådana, med företräde för fattiga katolska barn i Sverige av polsk härkomst, varvid särskilt avseende må fästas vid barnens uppfostran i katolsk tro och katolska seder. e) Medlemmar av familjen Hansell, som tillägnat sig namnet Armfelt, höra icke till ätten Armfelt och kunna följaktligen icke erhålla Armfeltsstipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Friherre Gustaf Armfelts stipendiestiftelse för släkten Armfelt
Organisationsnummer:133601-3196
Adress:
  • Bengt Yngveson
  • Vegagatan 9
  • 224 57 Lund
Telefonnummer:0725-148222
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 835 108 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS